تبلیغات
آوای سردرود
آوای سردرود

اولین پنجشنبه ماه رجب اكیپ خون استان با حضور در مسجد امام خمینی (ره) (حاج علی سابق) با استقبال گرم و بی‌نظیر اهالی سردرود روبرو شد ، در این عمل خداپسندانه و انسان دوستانه ، قبل از ظهر آقایان و بعد از ظهر بانوان شهرمان وظیفه انسانی خویش را بجا آوردند و برگ زرینی به كارنامة درخشان زندگی خویش و شهرمان افزودند.

در جواب سوال مسئول ماهنامه سردرود از سرپرستی اكیپ مزبور مبنی بر اینكه این استقبال تا چه حد مورد تأیید و رضایت شماست ، متأسفانه مثل همیشه گفتگو با نشریات و كسب مجوز از طرف روابط عمومی اداره یاد شده سیم خاردار كاغذی فی مابین قرار گرفت.

اما آنچه مهم بود شهروندان عزیز ما وظیفه انسانی و نوع دوستی خویش را بجا آورده و بنی‌ آدم اعضای یك پیكرند را به عینه به معرض نمایش گذاشتند. كه از یكایك این عزیزان تشكر بی‌پایان داریم.

 ارسال در تاریخ سه شنبه 26 مرداد 1389 توسط محمد رضا دردایی
قالب وبلاگ