تبلیغات
آوای سردرود
آوای سردرود

1)  عدم برنامه ریزی دقیق از سوی مدیران و معاونان و معلمان مدرسه

2) عدم حسن همكاری و عدم تشویق معلمان و عدم برقراری ارتباط میان معلمان و دانش‌آموزان و عدم برخورد صحیح مدیران و معلمان با دانش آموزان

3) عدم تشویق اولیاء و عدم ایجاد انگیزه در فرزندانشان

4) نداشتن انگیزه كافی در جامعه برای آینده  دانش‌آموزان و مبهم بودن آینده دانش‌آموزان و واضح و روشن نبودن مسیر درست ادامه تحصیل و چگونگی برنامه‌ریز تحصیلی

5) عدم سرمایه‌گذاری درست از سوی خانواده‌ها

6) عدم مشاوره درست از سوی معلمان

7) كم توجهی به نیازهای دوران نوجوانی از سوی خانواده‌ها و حتی مدارس كه باعث مشكلات روحی دانش‌آموزان می‌شود.

8) كم حوصلگی معلمان هنگام درس دادن و عدم ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان

9) كم سوادی یا حتی بی سوادی والدین و افراد خانوادهارسال در تاریخ سه شنبه 26 مرداد 1389 توسط محمد رضا دردایی
قالب وبلاگ