تبلیغات
آوای سردرود
آوای سردرود

بدون شك آب مایة حیات بوده و زندگی بدون آن مفهومی ندارد و گذشته‌گان ما چه بسا گنجی پربها به نام قناتها را به ما به ارث گذاشتند.

متأسفانه بعد از گذشت مدت زمان مدیدی این قناتها به ورطة فراموشی سپرده شده و با ریزش تدریجی خاك اطراف از بین رفته‌اند. خوشبختانه یكی از همین قناتها در مجاورت پارك مره‌خونی كشف و احیا می‌شود. میرزایی ، مسئول خدمات شهری در گفتگویی كوتاه چنین گفت ؛ امیدواریم با احیاء این قنات و هدایت آب آن به پارك مره‌خونی و با احداث آبشار مصنوعی ضمن زیباسازی محیط مشكل بی‌آبی پارك را نیز حل نماییم.ارسال در تاریخ سه شنبه 26 مرداد 1389 توسط محمد رضا دردایی
قالب وبلاگ